Contractul de vânzare a unui imobil - ce documente sunt necesare și ce avem de făcut?

Contract de opțiune notarială

Conținutul

  Model de pact de opţiune de vânzare [1] [ Subsemnatul -a contract de opțiune notarială Mă oblig să menţin prezenta ofertă de vânzare până la data de [ Această ofertă este irevocabilă în termenul mai sus menţionat.

  castiguri bitcoin fara investitie acasă work borgomanero

  Declar că am luat cunoştiinţă de art. Beneficiarul îmi va comunica opţiunea sa [ În cazul în care beneficiarul va accepta oferta, acceptarea va fi făcută prin înscris autentic. De asemenea, un exemplar original al înscrisului îmi va fi comunicat în condiţiile menţionate mai sus.

  cele mai profitabile strategii pentru opțiunile turbo câștigă bani weekend

  Preţul la care se va face vânzarea va fi de [ Modul de dobândire a dreptului de proprietate Eu, oferantul, declar că am dobândit proprietatea asupra terenului prin cumpărare în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

  Garantez pentru evicţiune şi vicii în condiţiile prevăzute de art şi art.

  recenzie despre robotii de tranzacționare cursul binarias

  Impozitele şi taxele datorate către stat achitate conform Certificatului de atestare fiscală nr. Predarea bunului va avea loc în termen de Mă oblig să-l înştiinţez pe beneficiar cu privire la primirea comunicării  în vederea îndeplinirii obligaţiei de predare a bunului.

  Mi s-a adus la cunoştinţă de către notarul public obligaţia de a plăti impozit pe venitul rezultat din transferul proprietăţii imobiliare, conform Legii nr.

  opțiuni mai bune sau forex furnizor de semnal cu opțiuni binare

  Transferul dreptului de proprietate se va realiza dacă beneficiarul va accepta ofertala data  autentificării actului contract de opțiune notarială acceptare. Consimt ca în acest caz, dreptul de proprietate asupra bunului imobil să fie înscris în Cartea Funciară având ca titular beneficiarul şi mă oblig să remit acestuia titlul de proprietate, documentaţia cadastrală şi orice alte înscrisuri aflate în posesia mea care vor fi necesare acestuia.

  posibilitatea de a câștiga un pic pe internet cum să câștigi mulți bani milioane

  În cazul în care voi accepta oferta, cumpărarea bunului se va face cu preţul stabilit, în condiţiile menţionate în cuprinsul acestui act. Notarul public instrumentator al prezentului act va îndeplini formalităţile de  notare în Cartea Funciară a dreptului de opţiune al beneficiarului, conform art. Dreptul de opţiune se va radia din oficiu din Cartea Funciară  dacă până la data expirării termenului de opţiune nu s-a înscris în Cartea Funciară o declaraţie de acceptare a ofertei însoţită de comunicarea acesteia, conform art.

  Conform convenţiei părţilor, onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina Tehnoredactat la Ofertant,                                                          Beneficiar, [1]          Pact de opţiune prin care proprietarul imobilului se obligă să vândă.

  oferte de munca de la casa ambalare l r pe tranzacționare în valută