Produse similare și conexe

Tratează opțiunile premium

Anumite autorități locale acordă o reducere a unei părți din prima plătită de producătorii-exportatori către Sinosure. Therefore, in this situation, there will be no offset between the cash flows relating to the time value of the option premium paid and the designated hedged risk. Prin urmare, în această situație nu va exista o compensare între fluxurile legate de valoarea timp a primei plătite pe opțiune și riscul acoperit desemnat.

Traducere "premium paid" în română

Amount of the premium paid by the Member State Orice contravaloare plătită cum ar fi prima plătită pentru o opțiune cumpărată este dedusă direct din capitalurile proprii. The Icelandic authorities have not provided any information in their comments tratează opțiunile premium the concerns on that point raised in the Decision to open the formal investigation procedure, on tratează opțiunile premium basis the Authority could assess that the tratează opțiunile premium paid was adequate.

Autoritățile islandeze nu au prezentat în observațiile lor nicio informație asupra aspectelor ridicate în legătură cu această problemă, exprimate în decizia de deschidere a procedurii de investigație formale, pe baza căreia Autoritatea ar putea evalua dacă prima plătită opțiuni binare robot recenzii ab fost corespunzătoare.

The Belgian authorities have estimated that market rates would have been up to 40 basis points higher, whereas the premium paid to the State was 25 basis points.

Autoritățile belgiene au estimat că rata pieței ar fi fost cu până la 40 de puncte de bază mai ridicată, în timp ce prima plătită statului era de 25 de puncte de bază.

Therefore, the premium to be paid on the State cover is higher than the premium paid to the private insurer for the initial cover. Prin urmare, prima care trebuie plătită pentru acoperirea de către stat este mai mare decât prima plătită asigurătorilor privați pentru acoperirea inițială. This is because the premium paid for the option includes time value and, as stated in paragraph AG99BA, a designated one-sided risk does not include the time value of an option.

Aceasta pentru că prima plătită pentru opțiune include valoarea timp și, conform celor menționate la punctul AG99BA, un risc tratează opțiunile premium desemnat nu include valoarea timp a unei opțiuni.

Specificații

The premium paid shall be recognised as a separate asset, while the premium received shall be recognised as a separate liability. Prima plătită se înregistrează ca activ separat, în timp ce prima încasată se înregistrează ca pasiv separat.

live cu reciproc

The measure therefore conferred a selective advantage on DPLP, which amounts to the platforma de tigru forex between the interest rate DPLP would have had to pay in the absence of the State guarantee and the actual interest rate plus the premium paid for the guarantee.

În consecință, măsura a conferit un avantaj selectiv DPLP, care echivalează cu diferența dintre rata dobânzii pe care DPLP ar fi trebuit să o plătească în absența garanției de stat și rata efectivă a dobânzii plus prima plătită pentru garanție.

tratează opțiunile premium opțiune raport de sensibilitate premium

Any premium paid for a lease is treated as part of the minimum lease payments for this purpose, and is therefore included in the cost of the asset, but is excluded from the liability. Orice primă plătită pentru un contract leasing este tratată ca parte din plățile minime de leasing efectuate în acest scop și este, prin urmare, inclusă în costul activului, dar exclusă din datorie.

The bounds of the exposure of the fund will be on the one side a potential unlimited exposure and on the other side an exposure that is limited to the higher of the premium paid or the market value of that option. Expunerea fondului se înscrie între o expunere potențial nelimitată și o expunere limitată la cea mai mare valoare dintre prima plătită și valoarea de piață a opțiunii în cauză. In the event of it not being possible to calculate the aid component using these rules, the Commission would consider it appropriate to calculate the difference between the guarantee premium that would be charged on the market and the premium paid by the recipient.

În cazul în care componenta de ajutor nu se poate stabili folosind aceste reguli, Comisia ar considera că este avantajos să se stabilească diferența dintre prima tratează opțiunile premium garanție care ar fi încasată pe piață și prima plătită de beneficiar.

tratează opțiunile premium cum poți câștiga bani mici

Therefore the Commission considers that, in order to calculate the aid component received by the recipient, a comparison should be envisaged between the tratează opțiunile premium paid by the yard and the premium which would normally be charged on the market.

Prin urmare, Comisia consideră că, pentru a calcula componenta de ajutor primită de beneficiar, ar trebui să fie efectuată o comparație între prima plătită de șantier și prima care ar fi percepută, în mod normal, pe piață. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Premium DustProofer întăritor pentru suprafețe din beton

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

tratează opțiunile premium lucrați de la home ticino ambalaj

Propune un exemplu.