Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului: riscuri și aplicarea normelor

Spălarea banilor prin opțiuni

Portalul privind supravegherea bancară Combaterea spălării banilor Legiuitorii UE au luat o serie de măsuri pentru a clarifica și a consolida legătura importantă care există între combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și chestiunile de natură prudențială, precum și pentru a completa cadrul juridic existent al Uniunii.

Dispar motoarele diesel? Vin masinile electrice? Sesiune Q\u0026A!

Aceste măsuri includ modificări ale Directivei privind spălarea banilor prin opțiuni de capital Capital Requirements Directive — CRD Vcare aduc clarificări suplimentare cu privire la legătura dintre supravegherea prudențială și cea în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și care impun autorităților de supraveghere prudențială să acționeze în baza informațiilor referitoare la combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru detalii, a se vedea Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision.

În plus, Consiliul Uniunii Europene a adoptat un plan de acțiune privind combaterea spălării banilorcare stabilește un set de obiective, însoțite de rezultatele preconizate și de calendare, și care evidențiază necesitatea de a optimiza eficacitatea supravegherii în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Deși conformitatea supravegherii instituțiilor financiare cu cerințele de combatere a spălării banilor și a spălarea banilor prin opțiuni terorismului rămâne o competență exclusivă a autorităților naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, planul de acțiune menționează că îmbunătățirea schimbului de informații și a colaborării între autoritățile respective și cele însărcinate cu supravegherea prudențială, în special la nivel transfrontalier, sunt esențiale pentru a obține o supraveghere eficace.

spălarea banilor prin opțiuni cum câștigă casa 2

În acest context, Supravegherea bancară a BCE, în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere prudențială, ia măsuri cu privire la preocupările în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării spălarea banilor prin opțiuni care ar putea afecta siguranța și soliditatea unei instituții.

În acest sens, necesitatea permanentă de a consolida cooperarea și schimbul de informații între autoritățile însărcinate cu supravegherea prudențială și autoritățile competente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, este cu atât mai importantă. Motivul ar fi acela  că, după cum s-a arătat mai sus, autoritățile însărcinate cu supravegherea prudențială vor utiliza în procesele lor de supraveghere informațiile deținute de autoritățile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și, invers, acestea din urmă vor include informațiile provenite de la autoritățile însărcinate cu supravegherea prudențială în abordarea lor în materie de supraveghere a instituțiilor cu privire la combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

spălarea banilor prin opțiuni site- ul iq option

Consolidarea măsurilor de reglementare și de supraveghere în sine nu va fi suficientă pentru a combate cu succes spălarea de bani și finanțarea terorismului în sectorul financiar. În acest sens, instituțiile dețin rolul principal. Acestea sunt spălarea banilor prin opțiuni care trebuie să se asigure că nu sunt utilizate în aceste scopuri și că aspectele legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului beneficiază de o atenție corespunzătoare din partea conducerii.

spălarea banilor prin opțiuni cheltuim bani pe care nu îi câștigăm pentru lucruri

Astfel, instituțiile trebuie să garanteze, printre altele, că membrii organului de conducere și cadrele de conducere de nivel superior se bucură, în permanență, de o reputație suficient de bună și posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a-și exercita atribuțiile. În mod similar, instituțiile au responsabilitatea de a se asigura că guvernanța lor și gestionarea riscurilor sunt adecvate și le permit să identifice, să evalueze și să gestioneze riscurile la care sunt sau pot fi expuse, inclusiv riscurile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

spălarea banilor prin opțiuni opțiunile binare imposibil de câștigat

Articole publicate în Supervision newsletter cu privire la combaterea spălării banilor.