Ban (mijloc de plată)

Schimb de bani, Carte totală de schimb de bani — 25 oferte pe Joom

Conținutul

  schimb de bani

  Totodată, BCE atenționează că bancnota de EUR va rămâne un mijloc legal de plată și își va păstra valoarea și după anul Pentru mai multe detalii, accesaţi pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

  Moldindconbank efectuează operațiuni de schimb schimb de bani doar cu bancnote autentice în valută străină: Bancnote care au păstrate principalele semne de plătibilitate: denumirea băncii emitente, numărul și seria, valoarea în cifre și litere, ornamentul de bază de pe față și verso, de asemenea și elementele de siguranță contra falsificării.

  Bancnote cu defecte neînsemnate în urma uzurii firești: murdăriri și ștersături, pete mici de grăsime sau de altă natură, înscrieri, amprente de ștampile.

  schimb de bani

  La efectuarea operațiunilor de schimb valutar, dacă suma tranzacției este mai mare de lei moldovenești, clientul va prezenta obligatoriu un act de identitate buletin de identitate, permis de ședere permanent, pașaport. În conformitate cu legislația în vigoare, toate schimb de bani de schimb valutar din Republica Moldova sunt obligate să încaseze o plată suplimentară în mărime de 0.

  schimb de bani