Infor SunSystems | LLP Group | Consultanță Software și Implementare

Opțiuni de management financiar, Managementul financiar bancar

Conținutul

  opțiuni de management financiar

  Master Audit şi Management Financiar Contabil Obiective Programului de studii Audit şi Management Financiar Contabil îşi propune continuarea formării specialiştilor din entităţile economice, publice şi financiar-bancare pentru conducerea şi consilierea afacerilor, prin dezvoltarea competenţelor în domeniul contabilităţii, controlului intern şi expertizei, respectiv specializare în audit intern şi statutar.

  Totodată, se urmăreşte ca absolvenţii să dobândească cunoştinţele necesare aplicării în cadrul entităţilor a Standardelor Internaţionale de Audit.

  opțiuni de management financiar

  Cui se adresează cursurile? Principalele competenţe conferite prin parcurgerea acestui program se referă la: dezvoltarea capacităţii de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice pentru a rezolva eficient problematica complexă financiară a entităţilor publice şi private; aplicarea şi valorificarea eficientă a standardelor naţionale şi internaţionale în practica auditului intern şi auditului statutar în scopul adoptării celor mai bune decizii economice; elaborarea, prezentarea, expertiza şi analiza situaţiilor financiare; servicii profesionale financiar-contabile de asistenţă şi de asigurare specifice externalizării contabilităţii; consultanţă fiscală; asimilarea practicilor moderne de evaluare a întreprinderii etc.

  opțiuni de management financiar

  Un alt aspect important ce se menţionează opțiuni de management financiar referă la faptul că, potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Camera Auditorilor Financiari din România CAFRabsolvenţii acestui program de master, cu diplomă de economist, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de auditor financiar.