Opțiuni PrePay | Orange

Opțiune de cumpărare cumpărare euro. curs valutar

Toate drepturile rezervate. Setări cookies Îți respectăm dreptul la confidențialitate! Ai opțiunea să nu fii de acord cu o serie de cookies. Pentru fiecare categorie în parte, poți afla mai multe informații accesând Politica de cookies.

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK.

opțiune de cumpărare cumpărare euro înregistrare localbitcoins

Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would receive if it exercised its purchase option. În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare.

Încărcarea creditului

The preparations for the development of TIP had already started before NEC informed the municipality that it wished to exercise its purchase option. Pregătirile pentru dezvoltarea TIP demaraseră înainte ca NEC să informeze municipalitatea că dorește să-și exercite opțiunea de cumpărare.

The contract did not contain any purchase option and involved a yearly payment of 4,8 million euro with indexation. Contractul nu includea posibilitatea de cumpărare şi prevedea o plată anuală de 4,8 milioane euro care era supusă indexărilor.

opțiune de cumpărare cumpărare euro cum să câștigi bani în plus în mod gratuit

The intention was therefore for Duferco to opțiune de cumpărare cumpărare euro use or not use the purchase option in the weeks or months after it was granted by Opțiune de cumpărare cumpărare euro. Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să facă sau nu uz de opțiunea de cumpărare în săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH. The purchase option can be deducted from the intention and lease contracts between the municipality and the company Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

Opțiunea de cumpărare poate fi dedusă din acordul de intenție și din contractul de închiriere încheiate între municipalitate și societatea Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

The fact that the clauses on the purchase option do not stipulate a price or price mechanism is not relevant according to the Netherlands. Clauzele privind opțiunea de cumpărare nu prevăd un preț sau un mecanism de stabilire a prețului, însă acest lucru nu este relevant în opinia Țărilor de Jos.

It was clearly in the interest of the municipality to reimburse NEC for its waiving of the purchase option.

În plus, beneficiezi de numeroasele avantaje ale tarifelor preplată mai ieftine și nenumărate opțiuni.

Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea maturitatea opțiunilor binare cumpărare. In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în However, this option was never exercised.

opțiune de cumpărare cumpărare euro tehnica opțiunii binare

În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată.

NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht. Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht.

Astfel, clientul are posibilitatea sa inchirieze locuinta pe o perioada de la unu la patru ani, beneficiind de un drept de preemptiune la cumparare. Acesta este amplasat in zona de nord a Bucurestiului, intre padurile Baneasa si Tunari, iar prima etapacare presupune de apartamente si case, va fi finalizata la sfarsitul primului semestru Camelia Iordan, Project Manager New Homes in cadrul companiei Coldwell Banker Affiliates of Romania, spune ca inchirierea cu optiune de cumprarare este o oferta propusa de dezvoltatori pentru apartamentele deja finalizate si ramase nevandute, insa clientii trebuie sa tina cont de cateva aspecte. Pentru locuintele din ansamblul Greenfield, clientii pot cu chirie timp de maxim patru ani, in schimbul unei garantii initiale, de minim In cazul produsului cu inchiriere simpla, chiriile lunare sunt intre 1.

Described as a 'purchase option', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex.

Referindu-se la clauză ca la o " opțiune de cumpărare ", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului. At the time of the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option.

Cum Tranzactionam pe Binance Exchange?

La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare. It should be noted that it is unclear what price NEC would have had to pay the municipality if it had exercised the purchase option and acquired De Eendracht.

curs valutar

Ar trebui remarcat faptul că nu este clar care este prețul pe care NEC ar fi trebuit să-l plătească municipalității în cazul în care și-ar fi exercitat opțiunea de cumpărare și ar fi achiziționat De Eendracht.

To the extent that such a reasonable price approximates or equals the market value of the opțiune de cumpărare cumpărare euro of superficies pertaining to De Eendracht, the purchase option would appear to have only a limited economic value. În măsura în care un astfel de preț rezonabil se apropie de sau este egal cu valoarea de piață a dreptului de superficie aferent pentru De Eendracht, opțiunea de cumpărare ar părea să aibă doar o valoare economică limitată.

Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the cumpărați bitcoin prin portofel and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

Translation of "purchase option" in Romanian

Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu.

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la opțiune de cumpărare cumpărare euro dată a convenit să ofere o opțiune de opțiune complexă în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed.

Smart World XL

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning.

opțiune de cumpărare cumpărare euro cum poți face bani în net

Suggest an example.