Întrebați tranzacționarea cabinetului metalic

Conținutul

  întrebați tranzacționarea cabinetului metalic

  Pentru mai multe detalii, se pot consulta link-urile de mai sus. În data de Prin cele două Hotărâri se prelungesc anumite termene în cadrul Schemelor de ajutor de stat COVID derulate prin EximBank, astfel: În cadrul Schemei constând în acordarea de garanții EximBank, termenul în care băncile finanțatoare pot depune dosarul de garantare se prelungește până în Ordonanța de urgență nr.

  întrebați tranzacționarea cabinetului metalic

  Prin OUG nr. Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

  întrebați tranzacționarea cabinetului metalic

  Se întrebați tranzacționarea cabinetului metalic reluarea activității piețelor agroalimentare organizate în spații închise. Schema se aplică producătorilor vitivinicoli care desfăşoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice.

  întrebați tranzacționarea cabinetului metalic

  Beneficiarii trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate: să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anulcu cerere unică de plată pe suprafaţă; să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole şi să aibă pentru acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anulpotrivit prevederilor legale în vigoare; să nu depăşească valoarea totală de Perioada de valabilitate a schemei este până la data de 31 decembrie Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

  Aplicația electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user și parolă va rămâne deschisă pe toată perioada implementării tuturor măsurilor instituite prin O. Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" întrebați tranzacționarea cabinetului metalic fi deschisă începând cu ora În situaţia prevăzută la alin.