contabilitate

Cerințele exercițiului opțional, LEGE 10/07/ - Portal Legislativ

Conținutul

cerințele exercițiului opțional

Dividende trimestrial optional din Aceasta modificare presupune pe scurt: intocmirea de situatii financiare interimare, exprimarea optiunii cu privire la distribuirea trimsteriala a profitului si modificarea actului constitutiv, in acord cu noua situatie. Deoarece nu se precizeaza in mod expres, optiunea exprimata devine obligatorie pentru perioada urmatoare, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

cerințele exercițiului opțional

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare, a cerințele exercițiului opțional de intocmire, de exprimare a optiunii, formularului, legiuitorul va completa corespunzator Ordinul MFP nr. Astfel, distribuirea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

Plata dividendelor astfel distribuite de poate face trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor.

cerințele exercițiului opțional

Este recomandabil sa se acopere mai intâi pierderile contabile si apoi sa se efectueze repartizarea de dividende. Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a cerințele exercițiului opțional masurile ce se impun.

BILANȚUL CONTABIL

Acestea sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii. Situatiile financiare interimare sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Si aceste entitati pot sa distribuie dividende trimestrial, iar incasarea de dividende cerințele exercițiului opțional profituri fictive este infractiune.

cerințele exercițiului opțional