De ce Goodyear?

Centru de gestionare a încrederii

Ele reprezintă sursa primară de alimentare cu apă pentru agricultură, industrie și o populație de 2 milioane de locuitori din estul Moldovei, care cuprinde și Transnistria.

Cum ai vrea să cauți?

Evacuările apelor uzate din infrastructura ineficientă și deplorabilă de pe ambele maluri ale Nistrului contaminează râul al cărui capacitate de auto-curățare este în proces de epuizare din cauza structurii albiei și a echilibrului precar de oxigen.

Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare AAC ar conduce la protejarea pe termen lung a apei și a solului de-a lungul Nistrului. Totuși, aceasta necesită nu doar investiții considerabile, dar și eforturi de cooperare a comunităților și a orașelor din teritoriile administrate de Moldova și Transnistria. Pe parcursul mai multor ani sunt întreprinse eforturi considerabile de mediere, în particular de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa OSCEinițiativa Meseberg a Guvernului Federal German, precum și diverse acțiuni ale UE, în vederea consolidării încrederii între părți și într-un final, soluționării conflictului.

Lipsa resurselor financiare și a cooperării inter-municipale constructive, cuplate cu capacitatea redusă a operatorilor AAC în asigurarea eficienței și calității serviciilor orientate spre cetățeni, sunt printre obstacolele principale în dezvoltarea infrastructurii respective.

mod de a investi în criptă 15 secunde opțiune

Guvernul Republicii Moldova clasifică impactul politic, social și al sănătății aferent situației precare sistemul AAC, ca fiind o provocare prioritară de dezvoltare pentru centru de gestionare a încrederii regiune.

La această orientare aderă și partenerii de dezvoltare aflați în Moldova și se reflectă în asistența considerabilă acordată în format bilateral și multilateral pentru sectorul AAC. Obiective Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru gestionarea inter-municipală centru de gestionare a încrederii serviciilor AAC în Republica Moldova. Abordare Proiectul a fost elaborat în baza rezultatelor studiului de fezabilitate realizat de GIZ, care cuprinde 24 de localități urbane centru de gestionare a încrederii rurale cu cca.

Sinergia eforturilor este asigurată prin activitățile proiectului și a procesului de consolidare a încrederii între Guvernul Republicii Moldova și autoritățile transnistrene, facilitat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa OSCE.

Proiectul, de asemenea, susține instituțiile moldovenești în atingerea obiectivelor și angajamentelor de protecție a biodiversității în bazinele râului Nistru și Mării Negre, precum și a implementării măsurilor de protecție a mediului, la nivel regional și local.

Proiectul își oferă suportul în aplicarea pe termen lung a unui proces de schimbare a situației în sectorul AAC existent în regiune, prin susținerea dezvoltării participative, a bunei guvernări și prin măsuri de promovare a dialogului, împreună fiind bazate pe îmbunătățirea cadrului instituțional de cooperare inter-municipală.

preț jetoane opțiunile binare funcționează fără investiții

Aceste măsuri sunt conforme cerințelor "Strategiei Naționale de Aprovizionare cu Apă și Canalizare ", care este documentul fundamental de politici pentru acest sector. Proiectul cuprinde trei domenii de intervenție: Consolidarea încrederii prin măsuri de cooperare inter-municipală în gestionarea resurselor de apă.

Aceasta se va realiza prin înțelegerea potențialului și a așteptărilor tuturor factorilor implicați, precum și a obstacolelor și provocărilor existente în calea cooperării. În acest sens, proiectul utilizează instrumente metodologice, consultări și dialoguri elaborate pentru identificarea punctelor forte și a potențialului de consolidare a încrederii.

cum se tranzacționează opțiunea binară opțiunea iq învățând să câștigi online

De asemenea, acesta va contribui la stabilirea unor sisteme comune de monitorizare a implementării planurilor inter-municipale de acțiune și a măsurilor de protecție a mediului. Consolidarea capacităților operatorilor AAC întru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare.

cât puteți câștiga pe bitcoin pe bursă opțiuni binare super strategie

Aceasta se va realiza printr-un program de dezvoltare a capacităților pentru administrațiile publice locale APL în planificarea dezvoltării sectorului AAC la nivel local. Operatorii AAC își vor perfecționa competențele de management, tehnice și exploatare, în special atunci când vor fi aplicate noi tehnologii de tratare a apelor uzate.

Participarea echilibrată a părților implicate, precum și a reprezentanților grupurilor etnice din regiune, va asigura transparența și asumarea deciziilor luate și dreptul comun de proprietate asupra procesului de dezvoltare.

Apple Footer

Dezvoltarea pachetelor investiționale pentru servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare. Proiectul tinde să aplice un sistem de prioritizare a investițiilor și a altor măsuri aferente procesului de dezvoltare tehnică și instituțională menite să asigure sustenabilitatea financiară a aprovizionării cu apă, precum și a gestionării adecvate a apelor uzate în regiunea proiectului.

Prin prezentarea necesităților investiționale și a perspectivelor clare de dezvoltare, proiectul intenționează să contribuie la stabilirea unui dialog cu potențialii parteneri de dezvoltare activi în sectorul AAC. Rezultate Mediul și consolidarea încrederii. A fost elaborat un plan de acțiuni pentru Grupul comun de lucru pe mediu. Pentru prima dată, din anullucrătorii din Transnistria au participat la instruiri pentru personalul din cadrul operatorilor AAC.

Planificare comună.

acasă work forli cesena câștiguri rapide ușoare

S-au organizat 6 ateliere de lucru cu participarea a 72 de persoane, în cadrul cărora au fost elaborate și adoptate de către municipalități 16 strategii pentru dezvoltarea sectorului local de apă. Dezvoltarea competențelor și capacităților operatorilor AAC. Au fost elaborate planuri de afaceri pentru 3 operatori, iar  personalul lor a beneficiat de 5 sesiuni de formare a câte 3 zile fiecare.

Vizualizarea și gestionarea dispozitivelor dvs. de încredere din ID-ul Apple, pe Mac

Planificarea investițiilor. Comitetul de coordonare a dat prioritate 18 pachete investiționale; pentru 12 din ele fiind pregătită documentația necesară. Se planifică implementarea unui proiect finanțat de UE în Ustia și a lucrărilor de infrastructură înlocuirea pompelor și a altui echipament la 3 obiecte.

ca dispozitiv de reducere pentru câștigarea de bitcoin bursa distribuie jetoane