Opțiune binară - Wikipedia

Care este caracteristica opțiunilor

Conținutul

  care este caracteristica opțiunilor

  Acesta fiind unul din motivele pentru care investitorii sunt tentați să cumpere opțiuni în vederea obținerii unei rentabilități mai mari comparative cu tranzacțiile spot. Obiectul opțiunilor îl pot constitui acțiuni, obligațiuni, certificate de deposit, mărfuri fungibile, rata dobânzii, valute, indici bursieri, contracte futures, derivate pe credite,etc.

  Cel mai important avantaj al care este caracteristica opțiunilor este acela că, asumându-și un risc limitat, cel al pierderii primei plătite inițial, cumpărătorii pot obține câștiguri nelimitate.

  care este caracteristica opțiunilor

  Cu alte cuvinte, suma maximă pe care o poate pierde un cumpărător este egală cu prima plătită vânzătorului la încheierea contractului. Din acest motiv, opțiunile sunt utilizate cu mare succes în scop de hedging, limitând considerabil costurile agenților care doresc să se protejeze în plus, Casa Română de Compensație a stabilit pentru opțiuni un sistem de marje deosebit de avantajos. Astfel, cumpărătorilor de opțiuni nu li se solicită marje până în momentul exercitării opțiunii, moment din care ea devine un contract al pieței suport cu toate drepturile și obligațiile aferente.

  care este caracteristica opțiunilor

  Vânzătorii de marje sunt și ei avantajați în ceea ce privește sistemul de marje. Un alt avantaj al unui contract options constă în faptul că beneficiarul are dreptul să fie long sau short.

  Beneficiarului nu i se cer depuneri în garanție sau diferențe, indiferent de modul în care oscilează prețurile, și nu i se poate face astfel o lichidare forțată a pozițiilor.

  care este caracteristica opțiunilor